ANALYTIKA® spol. s r.o.

ANALYTIKA®, spol. s r.o. je soukromá česká společnost založená v roce 1991. V současné době je hlavním dodavatelem výrobků pro kontrolu a zajištění jakosti v laboratořích na českém trhu. Převážná část produkce společnosti, především zakázková výroba, však směřuje do zemí Evropské unie a třetích zemí. Společnost má certifikovaný systém managementu kvality dle normy ISO 9001:2008.

ANALYTIKA®, spol. s r.o. se organizačně člení na Oddělení referenčních materiálů a Obchodní oddělení.

Politika kvality společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o.

Politika kvality společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o. vychází z naší dlouhodobé strategie upevnit své postavení v oblasti výroby kalibračních standardních roztoků, pufrů, standardů, matricových referenčních materiálů a PT vzorků a další expanze na zahraniční trhy. Tuto strategii chceme naplnit zejména prostřednictvím kvalitní realizace všech našich zakázek při dodržení veškerých legislativních požadavků a s využitím vysoké odbornosti našich pracovníků. ANALYTIKA®, spol. s r.o. klade velký důraz na plnění požadavků a přání zákazníka. Jedná se o nejvyšší prioritu všech našich pracovníků. Chceme našim zákazníkům poskytovat takové produkty a služby, aby výsledky naší práce byly výrazem trvalé kvality a spolehlivosti.

Oddělení referenčních materiálů

Akreditační značka

Oddělení referenčních materiálů zahrnuje výrobní středisko, zkušební laboratoř a část obchodního oddělení, které se zabývá distribucí referenčních materiálů vlastní výroby.

V roce 2015 získalo Oddělení referenčních materiálů jako první v České republice Osvědčení o akreditaci pro výrobce referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a TNI Pokynu ISO 34:2013. Osvědčení o akreditaci bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 586/2015 (Výrobce referenčních materiálů č. 1684) a vztahuje se na výrobu vodných jednoprvkových a víceprvkových kalibračních roztoků a kalibračních roztoků pro měření pH a elektrické konduktivity.

Získané Osvědčení opravňuje výrobce k výrobě CRM v rozsahu akreditace a vydávání příslušných certifikátů pro referenční materiály.

Výrobní středisko

Výrobní středisko vyrábí kalibrační standardní roztoky pro spektroskopii a chromatografii (pod obchodním názvem ASTASOL® a ASTASOL®-CH), pufry, standardy pro měření elektrické konduktivity, chemikálie vysoké čistoty (např. podvarově destilované minerální kyseliny pod obchodním názvem ANALPURE®) a matricové referenční materiály (CRM, QCM).

Zkušební laboratoř

Akreditační značka

Zkušební laboratoř zajišťuje výstupní kontrolu vodných referenčních materiálů (CRM, RM) a vstupní kontrolu výchozích materiálů pro jejich výrobu. Počátkem roku 2012 získala zkušební laboratoř Osvědčení o akreditaci vydané Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, které je v současné době platné pro stanovení nominální hodnoty hmotnostní koncentrace analytu ve vodných jednoprvkových kalibračních roztocích použitím primárních analytických metod vážkových a odměrných, stanovení pH a elektrické konduktivity a metody atomové absorpční a emisní spektrometrie.

Obchodní úsek Oddělení referenčních materiálů

Obchodní úsek Oddělení referenčních materiálů se zabývá distribucí referenčních materiálů (CRM, RM), komunikací se zákazníky a marketingem.

Obchodní oddělení

Obchodní oddělení společnosti se zabývá prodejem referenčních materiálů (CRM, RM) a chemikálií pro laboratorní užití, laboratorního nábytku, laboratorního zařízení a spotřebního materiálu, komunikaci se zákazníky a marketingem.

Jedná se zejména o:

Naši obchodní partneři
  • LGC Standards
  • Reagecon
  • Ultra scientific
  • Scharlau
  • Centralchem
  • erlab
  • Millipore
  • Thermo Scientific
  • ielab

Historie společnosti

ANALYTIKA®, spol. s r.o. oslavila 25 let své existence. Jedním z hlavních směrů našeho podnikání je výroba a distribuce referenčních materiálů. Za čtvrt století intenzivní práce a spolupráce s předními evropskými firmami v tomto oboru jsme získali mnoho cenných zkušeností a celou dobu jsme byli součástí veškerého dění a vývoje, kterým tato problematika procházela.

1991 Založení společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o.
Vyroben první jednoprvkový kalibrační roztok pod obchodním názvem ASTASOL™
1993 Výroba a uvedení na trh vysoce čistých kyselin ANALPURE™ společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o.
1994 Výroba a distribuce kalibračních roztoků ASTASOL™ schválena Českým metrologickým institutem (ČMI) pod č.j.: ČMI 2/122/GO
Kalibrační roztoky ASTASOL™ jsou dodávány s Osvědčením o jakosti, ve kterém je zdůrazněna přímá návaznost na SI jednotky a další mezinárodní standardy.
1995 Na trh uvedena řada čtyř matricových referenčních materiálů přírodních zemědělských půd (CRM 7001, 7002, 7003, 7004)
Certifikát ČMI č. 102/RM/0011999
Registrace ochranné známky ASTASOL®
2000 Na trh uvedeny kalibrační roztoky pro chromatografii v lahvičkách CERTAN®
První účast na významné mezinárodní akci v zahraničí (veletrh ANALYTICA 2000 v Mnichově, SRN)
2001 ANALYTIKA®, spol. s r.o. je pověřena Českým metrologickým institutem k opakované výrobě certifikovaných referenčních materiálů ASTASOL® CZ9001-9200, č. certifikátu 017/CR/070
2002 Na trh uvedeny kalibrační roztoky pro měření elektrické konduktivity CONDUCTANAL™, tlumivé roztoky pro měření pH pHanal™ a matricové "materiály pro kontrolu jakosti" METRANAL™ (QCM)
2004 Začátek výroby PT vzorků pro poskytovatele okružních testů
2006 ANALYTIKA®, spol. s r.o. získává certifikát systému managementu ISO 9001
Registrace ochranných známek METRANAL® (QCM) a ANALPURE® (ultračisté minerální kyseliny)
Na trh uveden matricový certifikovaný referenční materiál čistírenského odpadního kalu CZ 7006 (certifikát ČMI č. 0217-CM-7006-06)
2009 Na trh uveden matricový certifikovaný referenční materiál olivového oleje CZ 7007 (certifikát ČMI č. 1014-CM-7007-09)
2012 Zkušební laboratoř společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o. získává Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
2015 Oddělení referenčních materiálů společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o. získává Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a TNI Pokynu ISO 34:2013
2017 Na trh uvedena sada dvou matricových certifikovaných referenčních materiálů zemědělských půd METRANAL®-CRM AN-ZP01 a AN-ZP02.

Člen EURACHEM-CZ a Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci

Copyright © 2016 ANALYTIKA®, spol. s r.o. | All Rights Reserved