Pomocná činidla

Uvedená pomocná činidla napomáhají při praktické aplikaci některých kalibračních roztoků v plamenové AAS (FA-AAS) a AAS s elektrotermickou atomizací (ETA-AAS) a významně ovlivňují výsledky měření.

Deionizátory

Deionizátory se používají k potlačení částečné ionizace analytů s nízkou ionizační energií (alkalické kovy a kovy alkalických zemin) v plamenu a v důsledku tím k eliminaci nežádoucí ionizační interference.

Kód výrobku Činidlo Matrice (v/v) Koncentrace (g/l) Výchozí materiál Objem (ml)
V001 CsCl H2O 25 CsCl 500
V002 KCl H2O 25 KCl 500

Uvolňovací činidla

Uvolňovací činidla se používají k potlačení chemických interferencí vyvolaných působením matrice. Díky rušivému vlivu matrice je atomizace analytu v plamenu acetylen-vzduch neúplná. Tento jev se dá potlačit přídavkem uvolňovacího činidla ke standardům i analyzovaným vzorkům.

Kód výrobku Činidlo Matrice (v/v) Koncentrace (g/l) Výchozí materiál Objem (ml)
V003 LaCl3 2% HCl 25 La2O3 500

Deionizátory + uvolňovací činidla

Kód výrobku Činidlo Matrice (v/v) Koncentrace (g/l) Výchozí materiál Objem (ml)
V0042 CsCl 2% HCl 10 CsCl 250
La(Cl3) 100 La2O3

Modifikátory matrice pro ET - AAS

Modifikátory matrice jsou sloučeniny, které se používají k eliminaci různých typů interferencí v bezplamenové AAS (ETA-AAS). Ovlivňují průběh termické úpravy a atomizace analytu: usnadňují odpaření matričních složek během pyrolýzy, působí jako termické stabilizátory měřeného analytu, umožňují nastavení vyšší teploty během pyrolýzy a tím zvyšují účinnost atomizace.

Kód výrobku Činidlo Matrice (v/v) Koncentrace (g/l) Výchozí materiál Objem (ml)
V004 Pd 2% HNO3 1 Pd 50
Mg(NO3)2 0,6 Mg(NO3)2.6H2O
V0043 Pd 2% HNO3 3 Pd 50
Mg(NO3)2 2 Mg(NO3)2.6H2O
V005 Pd 5% HNO3 2 Pd 50
V0051 Pd 15% HNO3 10 Pd 25
V006 Mg 0,2% HNO3 2 Mg(NO3)2.6H2O 50
V0061 Mg 0,2% HNO3 10 Mg(NO3)2.6H2O 25
V007 NH4H2PO4 H2O 200 NH4H2PO4 50
V008 Kyselina askorbová H2O 10 Kyselina askorbová 50
V009 Ni(NO3)2.6H2O 1% HNO3 10 Ni(NO3)2.6H2O 50
V0091 Ni(NO3)2.6H2O 1% HNO3 50 Ni(NO3)2.6H2O 25
V010 NH4NO3O 1% HNO3 50 NH4NO3O 50
V0011 Ca(NO3)2.4H2O 1% HNO3 20 Ca(NO3)2.4H2O 25

Borohydrid sodný

Kód výrobku Činidlo Matrice (v/v) Koncentrace (g/l) Výchozí materiál Hmotnost (g)
SCH01111 NaBH4 - čistý NaBH4 100

Člen EURACHEM-CZ a Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci

Copyright © 2016 ANALYTIKA®, spol. s r.o. | All Rights Reserved