Odborná činnost

Publičkační činnost

02/2016 METROLOGIE

POUŽITÍ PLAMENOVÉ ATOMOVOVÉ SPEKTROMETRIE (AAS, AES) A GRAVIMETRIE PRO KONTROLU KVALITY AZAJIŠTĚNÍ NÁVAZNOSTI VODNÝCH JEDNOPRVKOVÝCH KALIBRAČNÍCH ROZTOKŮ ASTASOL® PRO ALKALICKÉ KOVY

Artýszková J., Weisserová D., Sychra V.

06/2015 CHEMAGAZÍN - Kontrola a ochrana životního prostředí

POUŽITÍ PLAMENOVÉ ATOMOVÉ SPEKTROMETRIE (AAS, AES) A GRAVIMETRIE PRO KONTROLU KVALITY A ZAJIŠTĚNÍ NÁVAZNOSTI VODNÝCH JEDNOPRVKOVÝCH KALIBRAČNÍCH ROZTOKŮ ASTASOL® PRO ALKALICKÉ KOVY

Artýszková J., Weisserová D., Sychra V.

12/2013 ACCREDITATION AND QUALITY ASSURANCE

COMPLEXOMETRY WITH EDTA AS A QUALITY CONTROL TOOL FOR CERTIFIED SINGLE ELEMENT AQUEOUS STANDARD SOLUTIONS

Vlasák M., Luxemburková Z., Sychra V. et al. Accred Qual Assur (2013) 18:491, doi: 10.1007/s00769-013-1010-y

06/2012 CHEMAGAZÍN - Kontrola a ochrana životního prostředí

POUŽITÍ VYBRANÝCH PRIMÁRNÍCH METOD, ODMĚRNÝCH A VÁŽKOVÝCH, PRO KONTROLU KVALITY A ZAJIŠTĚNÍ NÁVAZNOSTI VODNÝCH KALIBRAČNÍCH ROZTOKŮ ASTASOL®

Vlasák M., Luxemburková Z., Weisserová D., Sychra V.

Účast v odborných a vědeckých programech

Plán standardizace - Program rozvoje metrologie 2015

Rok: 2015

Číslo úkolu: VII/17/15

VYPRACOVÁNÍ A VALIDACE ANALYTICKÝCH METOD (NA BÁZI JAK PRIMÁRNÍCH, TAK INSTRUMENTÁLNÍCH POSTUPŮ MĚŘENÍ) UMOŽŇUJÍCÍCH POROVNÁNÍ DVOU CERTIFIKOVANÝCH JEDNOPRVKOVÝCH VODNÝCH KALIBRAČNÍCH ROZTOKŮ (STEJNÉHO NEBO PODOBNÉHO SLOŽENÍ) S NEJISTOTOU 0.1-0.5% REL. (pokračování úkolu VII/17/14)

Plán standardizace - Program rozvoje metrologie 2014

Rok: 2014

Číslo úkolu: VII/17/14

VYPRACOVÁNÍ A VALIDACE ANALYTICKÝCH METOD (NA BÁZI JAK PRIMÁRNÍCH, TAK INSTRUMENTÁLNÍCH POSTUPŮ MĚŘENÍ) UMOŽŇUJÍCÍCH POROVNÁNÍ DVOU CERTIFIKOVANÝCH JEDNOPRVKOVÝCH VODNÝCH KALIBRAČNÍCH ROZTOKŮ (STEJNÉHO NEBO PODOBNÉHO SLOŽENÍ) S NEJISTOTOU 0.1-0.5% REL.

Člen EURACHEM-CZ a Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci

Copyright © 2016 ANALYTIKA®, spol. s r.o. | All Rights Reserved