Novinky

17.10.2016 - Nový ceník Laboratorní standardy a chemikále.

9.9.2016 - Spuštěny nové webové stránky společnosti.

Více ...

Akce a veletrhy

9.-11.11.2016 - Konference Referenční materiály a mezilaboratorní porovnávání zkoušek VI.

16.-20.10.2016 - XXI. Slovensko-česká spektroskopická konference

Více ...

Zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř Radlík je součástí společnosti ANALYTIKA®, spol. s r.o. akreditovaná Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, Osvědčení o akreditaci číslo L1624. Předmětem akreditace, která byla úspěšně dokončena v lednu roku 2012, jsou vybrané primární metody, odměrné a vážkové, které jsou používány pro kontrolu kvality našich vodných kalibračních roztoků, certifikovaných referenčních materiálů řady ASTASOL®.

Více ...

Člen EURACHEM-CZ a Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci

Copyright © 2016 ANALYTIKA®, spol. s r.o. | All Rights Reserved