UPOZORNĚNÍ

Informace o standardech uvedené na našich webových stránkách nemusejí být v současné době platné. Usilovně pracujeme na jejich aktualizaci, stejně jako na celkovém vylepšení a zpříjemnění naší webové prezentace. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na naše obchodní zástupce, rádi Vám pomůžou.


Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás upozornit, že naše společnost bude od 1. do 7. srpna uzavřena z důvodu celofiremní dovolené.

Děkujeme za pochopení.


Letní akce na pipety Finnpipette F1

Vraťte jakoukoliv starou pipetu od konkurenčního výrobce a získejte výhodnou akční cenu na jednokanálové i vícekanálové pipety Finnpipette F1.

Akce platí od 01. 06. 2016 - 31. 08. 2016.

Více informací ...


Vážení zákazníci,

vývoj v oblasti referenčních materiálů postupně směřuje k mezinárodní harmonizaci procesů jejich výroby a následnému přiřazování certifikovaných hodnot. Přestože v této oblasti stále neexistuje harmonizovaná ISO norma (v současné době se proces harmonizace chýlí ke konci), je žádoucí, aby postupy výroby referenčních materiálů odpovídaly relevantním požadavkům Pokynů ISO.

Od 18. srpna 2015 se Oddělení referenčních materiálů společnosti Analytika stalo akreditovaným výrobcem referenčních materiálů dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a TNI Pokyn ISO 34:2013 č. 1684. Akreditaci provedl Český institut pro akreditaci, o.p.s. Na základě získané akreditace a novely českého zákona o metrologii se stala naše společnost subjektem, který je oprávněn vyrábět CRM v rozsahu akreditace a vydávat příslušné Certifikáty CRM pod vlastním logem a hlavičkou, nikoliv jako doposud prostřednictvím a pod hlavičkou Českého metrologického institutu.

Produkty vyrobené v době platnosti pověření k opakované výrobě CRM řady CZ9001:9200 udělené Českým metrologickým institutem, (v období do 16. 6. 2015), jsou stále plnohodnotnými certifikovanými referenčními materiály a to po celou dobu exspirační lhůty konkrétní šarže konkrétního CRM uvedené na výrobku a v jeho Identifikačním listě.

1. května 2016 naše společnost definitivně přestala dodávat kalibrační roztoky s certifikátem Českého metrologického institutu, které jsme pro Vás úspěšně připravovali od roku 2001. Pokud si tedy objednáte CRM pod původním označením, bude Vám automaticky dodán referenční materiál stejných parametrů, odpovídající kvality, avšak pod jiným kódem a vyrobený s odkazem na platné Osvědčení výrobce referenčních materiálů.

Jednou ze zásadních změn spojených s přechodem na nový systém jakosti a v souladu s Pokynem ISO 30 a Pokynem ISO 31 je i redefinice životnosti a exspirace výrobků. U všech CRM a RM nyní striktně rozlišujeme „dobu použitelnosti“ (životnost) a „doba platnosti“ (exspirace).

Na základě testů stability a homogenity a naší dlouhodobé, 25 leté, zkušenosti s výrobou vodných kalibračních roztoků můžeme jako výrobce RM určit životnost roztoků za jasně definovaných podmínek. Nemůžeme však ovlivnit působení vlivů, které se dějí mimo náš dosah. Týká se to například manipulace se standardy a jejich skladování u zákazníka. Z tohoto důvodu je exspirace definována pevně danou dobou od otevření lahvičky s roztokem. Údaj o exspirační lhůtě naleznete vždy v Certifikátu CRM nebo Identifikačním listu referenčního materiálu.

Další významnou změnou je větší flexibilita naší výroby a s ní spojené rozšíření nabídky kalibračních roztoků.> Věříme, že si tak budete moci vybrat objem a koncentraci roztoků, jaké pro svou práci potřebujete. Snížíte tím zároveň negativní dopad na životní prostředí a i na Vaší organizaci způsobený nutností likvidace nebezpečného odpadu.

Těšíme se na další výzvy spojené s procesem mezinárodní harmonizace výroby referenčních materiálů umožňujícím posunovat kvalitu a srovnatelnost analytických měření.

Věříme, že naše referenční materiály, doprovázené novou, aktualizovanou a podrobnou dokumentací, přijmete se stejnou důvěrou jako v minulosti a budete s nimi spokojeni.


Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vám oznámit, že se naše společnost zúčastní mezinárodního veletrhu Analytica v Mnichově, který se koná 10. - 13. května 2016. Najdete nás v hale A2, číslo stánku 333. Těšíme se na vaši návštěvu.


Hledáme novou kolegyni, kolegu do Výrobního střediska Radlík (více v rubrice Nabídka práce)


Vážení zákazníci,

dne 18. srpna 2015 Oddělení referenčních materiálů společnosti ANALYTIKA® získalo Osvědčení o akreditaci pro výrobce referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a TNI Pokynu ISO 34:2013. Osvědčení o akreditaci je vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 586/2015 (výrobce referenčních materiálů č. 1684) a vztahuje se na výrobu vodných jednoprvkových a víceprvkových kalibračních roztoků a kalibračních roztoků pro měření pH a elektrické konduktivity.

Získané Osvědčení opravňuje výrobce k výrobě CRM v rozsahu akreditace a vydávání příslušných Certifikátů CRM.

Informace o rozsahu udělené akreditace výrobců referenčních materiálů jsou k dispozici na webu ČIA v části Akreditované subjekty - Zkušební laboratoře.


Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vám oznámit, že se naše společnost zúčastní výstavy LABOREXPO 2015 v Praze. Najdete nás v sektoru A, číslo stánku A13. Těšíme se na vaši návštěvu.


Od 1. února 2015 platí nový ceník pipet a špiček.


Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vám oznámit, že od letošního roku naše společnost zajišťuje kalibraci pipet a dávkovačů akreditovanou metodou vycházejí z mezinárodních norem ČSN EN ISO 17025 a ČSN EN ISO 8655 (1-6). Také nově přijímáme k opravám nejen pipety a dávkovače Finnpipette®.

Zdarma ke kalibracím provádíme:

  • vyčištění
  • promazání
  • justování (nastavení správného objemu)

Ceník akreditovaných kalibrací a oprav naleznete v sekci ceníky.


Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás upozornit na aktualizaci sekcí PT vzorky a refrenční materiály společnosti ielab (nahrány nové katalogy). Zároveň upozorňujeme na otevření registrace do PT programů pro rok 2015.


Vážení zákazníci,

dovolte nám informovat Vás, že Zkušební laboratoř Radlík získala Osvědčení o akreditaci vydané Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pro Stanovení nominální hodnoty hmotnostní koncentrace analytu ve vodných jednoprvkových kalibračních roztocích použitím primárních analytických metod, vážkových a odměrných.

Primární metody jsou vůbec prvními metodami používanými v oblasti kvantitativní analytické chemie. I přes neustálý vývoj metod instrumentálních neztrácejí svůj význam ani v dnešní době. Cílem naší několikaleté studie bylo ukázat na zcela konkrétních příkladech použitelnost zmíněných vážkových a odměrných metod pro ověření kvality našich vodných kalibračních roztoků ASTASOL®. Získané Osvědčení o akreditaci a zejména zkušenosti našich pracovníků s klasickými metodami kvantitativní analýzy jistě povedou ke zvýšení celkového kreditu našich produktů.


Vážení zákazníci,

od 1. 2. 2008 účtujeme k zakázkám do 1000,- Kč manipulační poplatek 150,- Kč.

K zasílaným zakázkám účtujeme poplatek za poštovné (dopravné) a balné.
Analytika, spol. s r.o. si vyhrazuje právo změny cen bez přechozího upozornění.
V případě zvláštních přepravních podmínek (rychlé doručení zboží, .... ) je k ceně zboží účtována cena za dopravu od výrobce na místo určení.


Veškerou korespondenci včetně objednávek zasílejte, prosím, na adresu naší provozovny, tj. Analytika, spol. s r.o., Ke Klíčovu 2a/816, 190 00 Praha 9


Analytika, spol. s r.o., Oddělení RM, výrobce RM č. 1684, akreditovaný ČIA podle TNI Pokynu ISO 34:2013 a ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

L1684

Stránky
Zkušební laboratoře Radlík
Kontrolni laborator Radlik

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Naši obchodní partneři

LGC Standards

Reagecon

Scharlau

erlab

Millipore

Thermo Scientific

ielab

 
Weblogo
 
Copyright © 2010 ANALYTIKA, spol. s r.o. | All Rights Reserved